MINERVA  GALERY

                                            MARIA DELIMARINOVA

HOME         

Момичета, 24/30см, м.б./платно, цена:350 лв

178 Морско безвремие VIII, 50/40cm, м.б./платно, цена:600 лв

168, Морско безвремие II, 40/50cm, м.б./платно, цена:600 лв

169, Морско безвремие III, 40/50cm, м.б./платно, продадено

171, Морско безвремие V, 46/55cm, м.б./платно, цена:600 лв

177, Пейзаж, 33/55 см, м.б./платно, цена:450 лв

173, Голо тяло, 48/66 см, литография, цена:500 лв

174, Голо тяло II, 48/55 см, литография, цена:500 лв

175, Голо тяло III, 47/67 см, литография, цена:500 лв

176, Композиция, 48/65 см, литография, цена:500 лв

183, Голо тяло V, 56/75cm, литография, цена:500 лв

180 Голо тяло IV, 56/73cm, литография, цена:500 лв

179, Голо тяло VI, 55/75cm, литография, цена:500 лв

182 ,Голо тяло VIII, 75/55cm, литография, цена:500 лв

181, Голо тяло VII, 75/54cm, литография, цена:500 лв

184, Голо тяло IX, 70/55cm, литография, цена:500 лв

185, Голо тяло X, 58/75cm, литография, цена:500 лв

186 Гледна точка I , 50/59см, литография, цена:450 лв

186, Гледна точка II, 50/59см, литография, цена:450 лв

186, Гледна точка III, 50/59см, литография, цена:450 лв

186-a, Гледна точка V, 50/59cm, литография, цена:450 лв

186, Гледна точка IV ,50/59cm, литография, цена:450 лв

 

ARTISTS

ABOUT US

CONTACT US

 

 

 

 

All paintings are available  for sale. For more information please contact us.
Може да закупите всички представени произведения на изкуството. За повече информация, моля свържете се с нас.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Copyright 2004 -2017 - MINERVA GALLERY. All rights reserved