Месечна изложба – живопис

&

Арт Галерия Минерва

Месечна изложба – скулптура

Начало: 3-и декември 2019
Край: 3-и януари 2020

Всички произведения

Произведения, включени в изложбата: