Месечна изложба – скулптура

&

Арт Галерия Минерва

Месечна изложба – живопис

Начало: 16-и септември 2020
Край: 14-и октомври 2020

Всички произведения

Произведения, включени в изложбата: