&

Арт Галерия Минерва

Месечна изложба – скулптура

Начало: 1-и декември 2022
Край: 7-и януари 2023

Всички произведения

Произведения, включени в изложбата: